Услуги

Заложна къща Монарх отпуска бързи заеми срещу залог с минимален срок от 15 календарни дни до 30 календарни дни.Заложените вещи се съхраняват в отделна опаковкас изписан номер на заложения билет.Осигурени са 24 – часа охрана и видеоконтрол за по-голяма сигурност за приетите вещи като залог.След изтичането на срока ,за който е отпуснат заема и след изтичането на гратисен период от 7 работни дни от датата на падежа ,заемодателят има право да продаде заложената вещ.

Ако задължението за връщане на заетата сума бъде просрочено,ние като заемодател задържаме единствено заложената вещ за период от 7 работни дни след изтичане на падежа,като самосъхраняваме вещта,без да имаме право да се разпореждаме с нея.До изтичането на този срок Вие имате право да върнете заетата сума ,да изплатите всички начислени до момента лихви и таксии да получите обратно заложената вещ.

Лихви и такси на заложна къща Монарх : 

ние предлагаме от 5%за месец(лихва + такса )

до 10 %за месец(лихва + такса) в зависимост от сумата на договора